Lokalizator usterek RI4-2000

Lokalizator usterek RI4-2000 przeznaczony jest do nadzorowania sieci ciepłowniczej preizolowanej wyposażonej w impulsowy system alarmowy. Umożliwia on monitorowanie maksymalnie 4 odcinków sieci. Długość każdego odcinka może wynosić maksymalnie 2000 m. W przypadku, gdy kontrolowany jest tylko jeden odcinek sieci, na nie podłączone wejścia zakłada się końcówki zerujące lokalizatora. Urządzenie posiada wyjście alarmowe umożliwiające podłączenie zewnętrznego sygnalizatora. Ma ono charakter dwustanowy bezpotencjałowy (styki zwarte lub rozwarte). Zanik zasilania także sygnalizowany jest jako alarm. Wykonywane są w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej i rosyjskiej.