Moduł powiadamiania MP 01

Moduł powiadomienia MP 01 to urządzenie, którego zadaniem jest przekazywanie informacji, na numery telefonów wybranych osób, o zdarzeniach mających miejsce w sieciach preizolowanych. Numery telefonów tych osób /nie koniecznie komórkowe/ definiowane są w module. Moduł przesyła informacje za pomocą komunikatów SMS oraz dodatkowo potwierdza nadejście komunikatu za pomocą dzwonienia do użytkownika. Urządzenie nie jest urządzeniem samoistnym i wymaga podłączenia do tzw. urządzenia detektującego, którym najczęściej będzie Detektor Usterek DU2-2000, DU4-2000 lub Lokalizator Usterek IR4-2000. Moduł ma możliwość zdefiniowania do 4 użytkowników otrzymujących informacje /za pomocą SMS, RING/.
Sposób podłączenia Modułu powiadamiania MP 01 i Detektora usterek DU4-2000 w szafce montażowej